Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van TheatreSkills4U

TheatreSkill4U is verplicht om zich vanaf 24 mei 2018 te houden aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Voor betalingsplichtigen geld het volgende: Voor het volgen van workshops of het inhuren van TheatreSkills4U en Skills Entertainment voor een opdracht is het van belang dat voor + achternaam, adres, telefoonnummer en mailadres worden genoteerd. Deze gegevens zullen worden opgeslagen in het klant / contact bestand en zullen niet doorgegeven worden aan derden.

Belangrijke informatie, betalingsherinneringen, facturen e.d. zullen per mail worden gestuurd. Wanneer er niet op onze mails gereageerd wordt, zullen wij per post brieven versturen of telefonisch contact met u opnemen. Mocht er bijvoorbeeld iets gebeuren met een leerling tijdens een workshop, wilt dansschool TheatreSkills4U u ook graag telefonisch kunnen bereiken.

Deze AVG regeling geldt ook voor Theater seizoen 2021 / 2022

Algemene regels en voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten en / of werkzaamheden van TheatreSkills4U en Skills Entertainment. Bij het boeken gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

TheatreSkills4U / Skills Entertainment heeft het recht zonder opgaaf van reden deelname aan workshops, optredens, wedstrijden en andere activiteiten van TheatreSkills4U te weigeren.

TheatreSkills4U / Skills Entertainment is gerechtigd om foto’s en andere opnamen te (laten) maken van alle activiteiten van workshops en andere activiteiten en deze vervolgens te publiceren op social media voor commerciële doeleinden.

Indien een fotograaf wordt ingehuurd door TheatreSkills4U / Skills Entertainment, mag hij / zij het (door TheatreSkills4U geselecteerde) eindresultaat gebruiken voor zijn / haar portfolio.

Indien cameraman / cameravrouw wordt ingehuurd door TheatreSkills4U / Skills Entertainment, mag hij / zij het (door TheatreSkills4U geselecteerde) eindresultaat gebruiken voor zijn / haar portfolio.

Zonder toestemming van TheatreSkills4U / Skills Entertainment mogen er geen beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt tijdens workshops en andere activiteiten noch mogen deze op social media geplaatst worden.

Het is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming werken van TheatreSkills4U te gebruiken voor andere doeleinden dan die zijn vastgesteld door TheatreSkills4U.

Bij overtreding van dit verbod, geldt een directe opeisbare boete van €1500,- per overtreding. Voor iedere dag dat de overtreding voortduurt geldt een extra boete van €500,-.

Aansprakelijkheid 

TheatreSkills4U / Skills Entertainment is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen tijdens workshops en activiteiten.

TheatreSkills4U / Skills Entertainment is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook voor de heen -en terugreis van workshops, optredens, wedstrijden en andere activiteiten die door TheatreSkills4U worden geïnitieerd.

Indien u gezondheidsproblemen heeft dient u voortijdig een arts te raadplegen of deelname aan danslessen / dansactiviteiten bij TheatreSkills4U verantwoord is. Deze gezondheidsproblemen dienen ten allen tijden schriftelijk te worden gemeld bij TheatreSkills4U en mondeling bij de docent van de desbetreffende workshop of activiteit.

Bovenstaande Algemene Voorwaarden dienen in acht genomen te worden vóór ondertekening van een overeenkomst met TheatreSkills4U / Skills Entertainment